Biela lož

Prekríženie prstov má niekoľko významov.

Význam gesta určuje postavenie dvoch prstov, ukazováka a prostredníka.

1. Prekrížené prsty, kedy je prostredník nad ukazovákom.

Pozrime sa na dva významy tohto gesta:

-         šťastie

-         klamstvo

Prekrížené prsty a šťastie

Väčšina ľudí skríži prsty, keď potrebujú šťastie, či už pre seba, alebo pre niekoho iného, keď niekto potrebuje ochranu alebo dokonca božský zásah.

Môžete niečo povedať a potom držať palce, aby ste ukázali, že dúfate v šťastie.

Niekto vám môže držať palce pri podpore vašich cieľov alebo nádejí.

Môžete súcitiť prekrížením prstov alebo aspoň slovami: „Držte palce“.

Prekrížené prsty "pre šťastie" symbolizujú nádej (prvý prst) a podporu pre ňu (druhý).

Od staroveku sa toto gesto používalo na zastrašenie zlých duchov, pretože je symbolom jednoty viery a sily.

„cross your fingers“

V rôznych krajinách má toto gesto odlišný výklad.

Bežne rozšírené: priateľský vzťah.

Ak sú prekrížené prsty znakom priateľstva, ich náhle „rozpletenie“ môže znamenať, že chceme s priateľstvom rázne skoncovať.

V Južnom Taliansku, v Turecku, v oblasti Stredomoria sa takéto gesto používa i ako vyhrážanie sa, že môžeme zrušiť priateľstvo, ak ukážeme prsty „výhražne skrížené“ – Tak, priateľu, takto to ďalej nepôjde!

Ale v  Grécku takéto znamenie znamenalo i vďačnosť za príjemný rozhovor a rozlúčku s partnerom.

Zatiaľ čo na Západe si ľudia pre šťastie krížia prsty, v niektorých východných kultúrach, napríklad vo Vietname, sa prekríženie prstov považuje za neslušné, urážlivé gesto. Symbolizuje ženské pohlavné orgány a významom je podobný zdvihnutému prostredníku v západnej kultúre.

V našich končinách dva vztýčené prsty, ukazovák a prostredník znamenajú, že človek hovorí pravdu. 

Takto vyjadruje úprimnosť svojich slov. 

Niektorí si ešte prekrížia prsty na zvýraznenie „prísahy“.

Íri si skrížia palce, keď si potrebujú niečo zapamätať.

V kresťanských krajinách, v Británii a v škandinávskych krajinách si prekrížia palce vo viere v šťastie alebo keď sa chcú vyhnúť odhaleniu, keď klamú.

Alebo ak sa chcú ochrániť. 

Gestom vyjadrujú nádej, že sa im nestane nič zlé.

Môžu prsty nechať viditeľne pred sebou, alebo aj schovať za chrbát.

 

Prekríženie prstov je jednou z najtrvalejších a najrozšírenejších povier na svete.

Odkiaľ sa to vzalo?              

Existujú dve hlavné teórie o tom, ako sa prekríženie prstov stalo symbolom šťastia.

Odkazy na kresťanstvo

Prvú z nich možno vystopovať do pohanských čias v západnej Európe, kde bol kríž vysoko uznávaný ako symbol jednoty. 

Verilo sa, že na križovatke kríža žijú dobrí duchovia a práve na tejto križovatke sa by si mal upevniť svoje túžby, kým sa nesplnia.

Prax priania na kríži sa rozšírila do raných európskych kultúr v predkresťanských časoch, aby sa zabránilo nešťastiu – čo sa spája aj s krížom.

Postupom času ľudia túžiaci po naplnení túžob začali krížiť prsty.

"Žiadam o splnenie túžby."

Ďalšie vysvetlenia pôvodu možno nájsť v ére raného kresťanstva.

V tých časoch si kresťania skrížili prsty, aby vyvolali sily spojené s kresťanským krížom.

Keď boli kresťania prenasledovaní Rimanmi v ranej cirkvi, skrížené prsty začali symbolizovať zhromaždenie na bohoslužby alebo spôsob uznania iných kresťanov a bezpečného spoločenstva.

Podľa niektorých správ si v Anglicku v 16. storočí ľudia skrížili prsty, aby zahnali zlých duchov.

Ľudia si tiež prekrížili prsty, ak niekto kýchol alebo kašlal.

Podobne ako pri vyslovovaní slov žehnaj, keď niekto kýchol, mohlo to byť spôsobené tým, že ľudia mali obavy o zdravie kýchajúceho a priali si Božie milosrdenstvo a požehnanie, ochranu pred chorobou.

 

Prekrížené prsty a klamstvo

Gestom, ktorým pozývame k sebe šťastie, je aj gestom klamstva. Lži. 

Gesto voláme aj „biela lož“.

Klamstvo za účelom ochrany je prospešné predovšetkým pre samotného klamára.

Povedzme, že ak zločinec klame, aby sa vyhol zodpovednosti, je to biele klamstvo.

Príbehy o tom, ako vzniklo prekríženie prstov pri klamstve, sú rôzne.

Niektorí hovoria, že toto gesto kríženia prstov pri klamstve pochádza tiež z kresťanstva. 

Jedno z desiatich prikázaní hovorí: „Neoklameš“ alebo presnejšie „Nebudeš krivo svedčiť proti blížnemu svojmu“.

Verí sa, že kresťania porušili jedno z Božích prikázaní a boli si toho vedomí.

Preto vytvorili symbol kríža prstami, aby zadržali Boží hnev.

Raní kresťania boli prenasledovaní. 

Museli klamať o svojej viere.

Vytvorili si spôsob, ako požiadať Boha o ochranu a odpustenie.
Prekrížili prsty.

 O klamstvách vieme tak málo!

Schopnosť klamať je jedným z charakteristických znakov ľudstva.

Podľa štatistík ľudia klamú viac ako 20-krát denne, alebo aspoň 3-krát každých 10 minút rozhovoru.

75% určite zopakuje predtým povedané lži, ak to bude potrebné.

Psychológiou klamstiev sa už dlhé roky zaoberá mnoho vedcov, no doteraz sa nenašli uspokojivé odpovede a dôvody, ktoré by dali absolútnu odpoveď: či človek klame alebo nie - a prečo.

Klamstvá prenikajú celým našim životom: sme oklamaní, klameme sami seba.

P. Ekman je najvýznamnejším odborníkom v oblasti psychológie klamstiev, autorom mnohých kníh.

Tento fenomén začal študovať už v roku 1963 a dospel k záveru, že "lož je čin, ktorým človek zavádza druhého a robí to úmyselne, bez varovania o svojich cieľoch".

 

Lži pre dobro, „biela lož“ sa hovorí aj vznešená, svätá lož.

Je to "dobré" klamstvo? 

Klamstvo za účelom konať dobro?

Ešte donedávna sa tradovalo, že takéto lži sú prospešné pre poslucháča (t. j. toho, koho klamú).

Napríklad klamať ťažko chorému človeku, aby sme ho ochránili pred zbytočnými starosťami, je klamstvo pre dobro.

Klamstvo, ku ktorému sa uchýli lekár ak zhodnotí, že pacient podľahne zlej informácii a upadne do depresie, aby ho uchránil pred ťažkým emocionálnym zážitkom.

Ide o klamstvo neškodné, „cnostné“, ušľachtilé klamstvo, alebo klamstvo v dobrej viere. 

Na druhej strane je to klamstvo v sebeckom záujme, a teda lož pre záchranu seba samého alebo iného pred pravdou ak nie sme morálne stotožnení s tým, čo hovoríme.

K bielej lži sa uchyľujú aj vtedy, ak nechcú človeka uraziť alebo rozčúliť.

--

Vrátim sa ešte k polohe prekrížených prstov, kedy sú v hre i ostatné prsty.

2. Gesto, kedy je ukazovák nad prostredníkom, vztýčený je aj malíček a zároveň je palec spojený s prsteníkom, nájdeme na pravoslávnych ikonách.

Gesto má názov „Malax“, po Grékovi, ktorý ho popísal v 16. storočí.

Ale to už je úplne iné gesto. Je to heslo žehnajúcej ruky.

Blahoslavenia. Požehnania.

--

Gesto skrížených prstov je veľmi populárne v tatu priemysle.

Verí sa, že je to ochranné gesto.

Verí sa, že umiestnením "kríža", skrížených prstov za chrbát je obraz človeka skreslený a Duch ho nedokáže rozpoznať.

V tej chvíli si človek môže robiť beztrestne, čo chce, pretože si ho nikto nevšimne.

Kedysi sa tradovalo, že tento vytetovaný symbol, gesto dvoch skrížených prstov, symbolizuje človeka, ktorý sa musel dopustiť nečestných činov proti svojej vôli.

Zároveň si uvedomil nečestnosť svojho správania.

A týmto prosí Vyššie sily o odpustenie.

Ale v druhom význame, nečestný žiada Vyššie sily, aby mu trest odpustili, keď sa dopustil nečestného konania vo svojom záujme.

 --

Anglickí vedci vraj prišli na to, že prekrížením prstov môže človek výrazne zmierniť fyzickú bolesť. 

Táto skutočnosť bola zistená v mnohých štúdiách.

Preto je ďalším významom tetovania s takýmto gestom zbavenie sa utrpenia.

Tetovanie je vraj vhodné pre ľudí, ktorí prechádzajú ťažkým životným obdobím. Môže to byť smrť milovanej osoby, rozlúčka so spriaznenou dušou alebo vážna choroba. Pomocou takéhoto symbolu človek dostane príležitosť znížiť ostrosť vnímania a rýchlejšie sa vyliečiť.

 A niektorí tvrdia, že už samotné gesto prekrížených prstov blokuje energiu a teda nás nemôže pred ničím ochrániť....


Používate "bielu lož" často?
Zvyknete pri tom skrížiť dva prsty za chrbtom, aby nik nevidel, že klamete?
Niekedy to robia často deti.

Prekrížia prsty za chrbtom v snahe odvolať sľub alebo povedať neškodné klamstvá.

Aby mali šťastie, že nebudú prichytené pri lži...


Zdroje:

https://tattoofresh.ru/skreshhennye-paltsy

https://tampereclub.ru/127-7-samyh-izvestnyh-zhestov-i-ih-istoriya.html


0000jpg

000jpg

00jpg