Dedkov ukazovák

„Šupka musí byť priesvitná!“, zavelil hromovým hlasom.

Mal hrozivo vztýčený ukazovák k nebu.

Nebo bolo strop pivnice.

 

Takto si pamätám deda, stojaceho nad nami a aj misou zemiakov, ktoré sme čistili so sesternicami.

V celej jeho výške. 

Bol veľmi vysoký a mocný.

Zišla sa nás celá rodina, zemiakov veru bolo!  

Zemiakom sa muselo šetriť.

Žiadne hrubé šupy, odpad z darov Zeme, neprichádzal do úvahy.

 

---

Čo znamená vztýčený ukazovák?

 

Poďme sa pozrieť nie na vzhľad ukazováka, veľkosť či hrúbku prstov ako to robia tí, ktorých remeslom je veštenie z rúk.

Pozrime sa na význam, posolstvo vztýčeného ukazováka.


Kým celý svet, podobne ako Rimania, dvíhal palec na znak víťazstva (viac sa dočítate v článkoch o palci) germánska kultúra sa rozhodla ísť vlastnou cestou.

  • Zdvihnutý ukazovák je staré germánske gesto na znak víťazstva alebo, „OK“.
  • Informácie o tom siahajú najmenej najmenej do 3-4 storočia n.l.
  • Znak možno doslovne preložiť ako: "Mám sa skvele."

 

Ukazovák vo výtvarnom umení

Zdvihnutý ukazovák nájdete na mnohých umeleckých dielach. Sochách, obrazoch.

Vrátane diel venovaných kresťanstvu.

Ale: už dvetisíc rokov nemá toto gesto v umení jednotnú interpretáciu. Napríklad:

  • Mnohí kresťanskí svätci na plátnach naťahujú ukazovák k oblohe, čo symbolizuje ich spojenie s niečím magickým a mimo sily vedomia.
  • Prst zdvihnutý k nebu ukazuje aj túžbu zobrazovanej osoby spoznávať tajomstvá okolitého sveta.
  • Satan je takmer vždy zobrazený s ukazovákom alebo ukazovákom a zdvihnutými prostredníkmi.

 

Prečo zdvíhal Sokrates ukazovák a mieril ním k nebu?

Hľadal  tam podvedome podporu vyššej sily alebo ukazuje na hrozbu zhora, ak niečo nebude splnené?

Je na obrazoch gestom symbolizovaná túžba človeka po niečom pre nesmrteľnú dušu?

Je možné i to, že umelci vložili do svojich diel nejaký skrytý podtext, o ktorom zatiaľ nevieme?  

Alebo zanechávali iba nejaké zdanie tajomstva?

Vo väčšine prípadov pôvodne možno žiadne hádanky neexistovali.

A ak by sme aj mali kľúč k pochopeniu umenia rôznych kultúr a dôb, všetky obrazy, sochy a artefakty sa k nám aj tak nedostali.

 

Čo môžeme povedať o niektorých významoch tohto gesta v bežnom živote?

Sémantika a syntax reči prstov u senátorov v Ríme bola svojským jazykom, bez ovládania ktorého sa človek nemohol stať rečníkom ani senátorom. 

Poloha prstov, dlane, paží k telu i publiku bola nemenej dôležitá, ako gesto samo. 

Celý slovník, to je okolo tisíc gest, si môžete vyhľadať na internete.


V náboženstvách, starých aj novodobých, aj v rituáloch vztýčený ukazovák ukazuje na spojenie so svojim Bohom.

Vo všeobecnosti ukazovák smerujúci do neba znamenal spojenie rečníka s nebesami, podporu zhora.

Nielen v kresťanstve, ale i iných kultúrach a náboženstvách.

Pri každej modlitbe by mal moslim zdvihnúť ukazovák k oblohe, aby tak prejavil svoju zbožnosť. Ak účastník rozhovoru náhle zdvihol ukazovák k nebesiam ,  znamená to: „Vyššia sila“.

Na Kaukaze, napríklad, ak sa tam chystáte. Vy to gesto radšej nepoužite.


Ako interpretujeme gesto ukazovákom dnes?

Gesto môžeme pozorovať častejšie u politikov, rečníkov, učiteľov.

Vztýčený ukazovák smerom hore má všeobecne výstražný podtext.

Osoba, ktorá ho dvíha hrozí, varuje, ale i s niečím nesúhlasí.

Ak "tepe" do vzduchu rázne, kmitá hore aj smerom k poslucháčovi, kýve sa ako palica, máme pocit, že nás chce "utĺcť".

Toto gesto vidno u panovačných ľudí. Často si to sami neuvedomujú.

Ak sa spolubesedníkovi podarí rozohrať emócie u človeka so sklonom k panovačnosti, veľmi rýchlo sa prejaví práve týmto gestom.

Vztýčený ukazovák na úrovni tváre, používa sa v škole:

„Venujte mi, prosím, pozornosť.“


Všeobecne: ak uprostred rozhovoru niekto zdvihol ukazovák:

1.   Súper má čo namietať.

2.   Poslucháč vás nechce prerušiť a je pripravený počkať, kým nedohovoríte.

3.   Keď skončíte svoj prejav, buďte pripravení vypočuť si námietky. 

Je pripravený vám ich povedať.

4.   Chce vás prerušiť, aby ste namietali a vložili svoj argument.

5.   Váš nápad ho nezaujal a nechce o ňom diskutovať. 

Nechce vám povedať svoj vlastný názor.

6.   Nemec hovorí, že je s ním všetko v poriadku.

 

Ukazovák kmitajúci zo strany na stranu  má rovnaký význam, ako kmitanie hlavou.

Ak počas rozhovoru človek pohne ukazovákom zo strany na stranu, môže to znamenať, že  nesúhlasí s vašimi nápadmi a nie je ani pripravený o nich vážne diskutovať.

V takýchto prípadoch je lepšie konverzáciu zastaviť.

Vztýčený ukazovák kmitajúci zo strany na stranu má aj príchuť jemného pokarhania.

„Nie, nie, takto to nie je! Takto by to nešlo.“


Je zaujímavé, že takmer vo všetkých kultúrach sa toto znamenie interpretuje rovnakým spôsobom.

I keď sami nebudeme vedieť, prečo, nemáme pritom najlepší pocit.

 Na juhu Európy sa môže vztýčený ukazovák chápať ako urážka.


V športe:

Niektorí ľudia pocit víťaza podčiarknu ukazovákom hore ako športovec Sebastian Vettel.

“Som jednotka!“

Ukazuje ním svoje prvenstvo, znázorňuje číslo jedna. 

V Nemecku a na Západe je to bežne rozšírené, ako som už napísala vyššie.

 

Ale - v športe sa používa i ako varovanie, že niečo nie je v poriadku.


Ak máte vo zvyku často zdvíhať ukazovákom, respektíve hroziť ním, môžete vyvolať podvedomý odpor ľudí okolo vás.

---

A môj dedko?


Moja detská spomienka nie je spojená s hrozbou moci.

Nemal potrebu hroziť ani víťaziť.

Dedko sa pritom usmieval.

Prst mal z detstva vztýčený, v detstve si ho poranil a už ho nikdy odvtedy nezohol.

Ale zemiaky museli byť čistené správne. 

Zemiak v jeho živote bol poklad.

V detstve zažil vojnu, v dospelosti vojnu a ťažkú chudobu.


Často "preberáme" gestá zo svojho sociálneho prostredia, kopírujeme a zrkadlíme. Napríklad, deti hrozia svojim hračkám. 

Ak používate toto gesto, zamyslite sa, kde ste ho vzali? 

A prečo ste ho použili?


V budúcich článkoch sa budem venovať aj prostrediu, ktoré vplýva na gestikuláciu aj jej kódovanie. 

Ste zvedaví?

A uhádnete, čo asi týmto gestom chcel povedať Mel Gibson vo filme "Po čom ženy túžia?"

Autorka kresby: Zuzana Lukáčová

Odkazy na zdroje:

https://f1news.autoroad.cz/novinky/38339-vettel-na-muj-vztyceny-ukazovacek-si-zvykejte

https://www.sportsmole.co.uk/formula-1/red-bull/malaysian-grand-prix/news/vettel-admits-to-big-mista...

https://www.suu.edu/blog/2017/08/who-is-socrates.html


soc2jpgukazovak Gibsonjpg