Dominancia

Vykopol čižmou dvere.

Zastavil sa, rozkročil nohy a obe ruky položil na opasok. 

Hlava sa nepohla, kým oči jastrili po miestnosti.  Palce sa pridŕžali opasku, malíčky puzdier, hompáľajúcich sa na bedrách.

Kolt visel „proklatě nízko“.

Napätie vo vzduchu sa dalo krájať. 


Cítite tú silu a dominanciu? 

Iste je i vám, narodeným o čosi skôr ako bol internet, známy postoj kovbojov vo filmoch 7 statočných, Limonádový Joe, v „spaghetti westernoch“. 

V tých časoch mávali ruky položené na opasku, vždy pripravené k akcii.

Na opasku viseli zbrane. To preto.


Pás a opasok na ňom patrí do takzvaného gestikulačného obdĺžnika (od krku po bedrá).

V tejto zóne u muža môžeme "čítať" silu,  dominanciu, nadradenosť alebo opak. 

„Čítanie“ z postoja tela a reči rúk umožňuje spolubesedníkovi lepšie spoznať úmysly človeka a rýchlejšie sa zorientovať.. 


Čo všetko vedia ruky povedať?

Ruka zovretá v päsť - sústredenie, zvládnutie vzrušenia, túžba po sebapotvrdení. Ak je však palec schovaný v dlani, naznačuje aj úzkosť.

Ruky vbok: znak pripravenosti. (Zväčšovanie priestoru používajú hlavne malé deti. Ale i "babky na trhu" v minulosti - bolo to znakom nebojácnosti, bojovnosti.)

Ruky visia bez vôle pozdĺž tela - pasivita, nedostatok pripravenosti na akciu, nedostatok vôle.

Ruky prekrížené na hrudi - obranná reakcia, izolácia, čakanie.

 Ruky za chrbtom môžu mať viac významov:

- nepripravenosť na akciu, bojazlivosť, tieseň,

- postoj „filozofa“, profesora,

- postoj, oznamujúci nebojácnosť.

 Obyčajne štátnici vojaci a policajti majú „pevný nebojácne postoj“. Sú chránení (ochrankou, zbraňou). Zároveň majú vystretú hruď, pripravenú na "boj".

 

Etiketa a ruky vo vreckách

Obe ruky vo vreckách boli donedávna len známkou hrubej neslušnosti.

Ak chceme navodiť priateľskú a odľahčenú atmosféru v spoločnosti, môžeme vystupovať s rukou vo vreckách. Ruka môže byť vo vreckách nohavíc pri rozhovore s priateľmi (nie však s cudzími, alebo vyššie postavenými osobami), na prednáške môže takto prednášajúci uvoľniť atmosféru. Platí to však len pri menej formálnych situáciách. 

Pri prejavoch, predstavovaní sa, či podávaní ruky, taktiež pri vstupovaní do miestnosti, pri preberaní ceny a všade tam, kde upútavame zraky ľudí, nemôže byť ruka vo vrecku.


Palec - symbol dominancie 

Už stovky, tisíce rokov sú palce symbolom moci. Úspechu. Poriadku. 

V chiromantii symbolizujú ego a poukazujú na sebadôležitosť. (Článok „Venušin prst“.)

Podvedome nimi prejavujeme dominanciu, nadradenosť aj agresivitu. 

„Palec hore" používaný v typickej póze „cool“ manažéra, neukazujme na oplátku, podvedome sa to nepáči.

I keď sú gestá palcami sekundárne, niektoré sú jasné vypovedajúce.

Čo hovoria ruky v vreckách

Telo v napätí, jedna alebo obe ruky aj prsty sú schované vo vreckách - skrývanie ťažkostí, neistota, strata spontánnosti.

A že sa občas cítime neisto? Kto by sa necítil.

Nemusí to byť len o neistote.

Možno je človeku len zima.

Reč tela a rúk čítajme vždy v kontexte.


Telo uvoľnené,  ruky vo vreckách - môže ísť o ležérnosť, možno i ľahostajnosť, stratu záujmu o konverzáciu. Alebo o pasivitu v konverzácii.

Ak spolubesedník prijal podobnú pózu, konverzáciu i záujem treba oživiť alebo ukončiť.

Avšak, ak zvážime neverbálny jazyk gest, človek môže inštinktívne skrývať ruky preto, aby zakryl svoje úmysly. Môže prezrádzať tajnostkárstvo či uzavretosť.

Človek nám takto dáva najavo, že sa mu nechce s nikým hovoriť.

 

Palce vyčnievajúce z vreciek

Toto gesto demonštruje dominanciu a sebaistotu.

Ak sa objavujú v prítomnosti žien, palce alebo prsty rúk sú nasmerované na najdôležitejšiu časť mužského tela, čo to asi znamená?

Ak zvažujeme neverbálne gestá mužov v dámskej prítomnosti, prsty vo vrecku a palce von môžu vyjadrovať záujem o osobu druhého pohlavia.

Ženy, odkedy nosia nohavice, toto gesto prevzali do svojho gestikulačného slovníka.

Ale ak muž komunikuje so zástupcami vlastného pohlavia, môže to znamenať, že sa cítia byť nadradení voči iným. Všeobecne palce, vyčnievajúce z vreciek demonštrujú moc a nezávislosť. 

Palce vyčnievajúce zo zadných vreciek – skrývanie toho, čo si myslím.

U intelektuála či študenta ho vidieť dosť často. Kým hlava myslí, ruky sa zastavia.

Môže to byť občas len póza.

Málokedy uvidíme toto gesto u tuláka, bezdomovca.


Iné variácie reči palca v gestách:

Prekrížené ruky na prsiach, ruky pod pazuchami, palce smerujúce hore - to je dvojitý signál. Obranný alebo negatívny postoj (znamená i to, že aj keď sa obmedzuje, má čo povedať) plus nadradený postoj (zobrazený palcami) – dominancia.

 „Advokát starej školy“ alebo gesto nadradenosti - ruky na klopách saka, palce smerom hore, vystretá hruď. Toto gesto vidíme asi už len v starých filmoch.


Všeobecne platí:

- pri čítaní reči tela je chybou sústrediť sa iba na jednotlivé gestá, 

- každé niekam patrí, vytvára celok, s niečím harmonizuje,

- každé má svoj syntax, gramatiku a interpunkciu.

 

Ak kopírujeme dominantné gestá, odzrkadľujeme ich spolubesedníkovi, nie je to veľmi dobrý nápad.

 

Ak sa na chvíľu stanete pozorovateľom mužov, ktorí spolu niečo riešia, uvidíte reč bez reči aj sami.

 *

V úvode som spomenula „postoj kovboja“. Kovbojský postoj si môžete, ak máte chuť , pozrieť i tu:

https://www.youtube.com/watch?v=X6bfxduXL18

I keď sme na Slovensku takýchto mužov nemali, napriek tomu i slovenskí junáci držali ruku na opasku vybíjanom.  

Možno len chceli ukázať opasok, vyšívané rukávy alebo zápästky, ktoré nosili na sviatky?

 https://www.youtube.com/watch?v=lqWarSobrEM&t=43s

I takto sa vedeli slovenskí junáci predvádzať:  

https://www.youtube.com/watch?v=ahQaTcVkZz0

A čo sú zápästky? 

To bola súčasť kroja slovenského ľudového umenia aj odevný doplnok. Slúžili na sťahovanie širokých rukávov. Môžu byť pletené (na klátiku), šité zo súkna, obšité kožou, hačkované, štrikované, vyšívané.

Majsterka vo vytváraní zápästkov je Zuzana Parobková.

 

Zdroje:

Erhard Thiel, Reč tela

 https://westsidetoastmasters.com/resources/book_of_body_language/chap6.html#:~:text=Thumbs%20up%3A%2....

http://www.indiabix.com/body-language/hand-and-arm-gestures https://www.psychmechanics.com/hand-gestures-thumb-displays/

 

11-arms_crossed_thumbs_protrudingjpg138-daniel_craigjpg