LUSK!

Viete, že lusknutie prstov je pohyb s najväčším zrýchlením, akého je ľudské telo vôbec schopné?

Je to pohyb 20x rýchlejší ako žmurknutie očami!

V časopise Journal of the Royal Society Interface tvrdia, že nemôžeme hýbať žiadnou časťou tela rýchlejšie ako sa to deje pri pohybe palca, ukazováka a prostredníka. Poniektorí zapoja i prsteník. 

Ako to prišli? Je to len hypotéza, alebo je to fakt?

Výskumníci Raghav Acharya, Elio J. Challita a Mark Ilton pod vedením profesora Saada Bhamla nechápali, prečo príroda obdarila ľudí takou zvláštnou schopnosťou, pričom to dokáže oboma rukami aj naraz.

Nikto nevie, prečo ľudia lúskajú prstami. A robia to s potešením.

Ani prečo má človek túto superschopnosť. 
Vyvinula sa preto, aby sme vedeli komunikovať akousi rečou zvuku prstov?

Bolo lusknutie prstami súčasťou tanca? Rituálu?

Niektorí historici tvrdia, že lúskanie sa používalo odpradávna. Dôkazom je vraj aj zobrazenie tancujúcich na pravekej amfore z obdobia antiky.


Lúskanie prstov sa stalo súčasťou gestikulačného slovníka.

"Snapping“ (to je pomenovanie pre túto činnosť ) má svoje dejiny.

Lúskanie prstov je súčasťou kultúrneho života. 


Čo znamená toto, na prvý pohľad "ničnehovoriace" gesto?

Lusknutím prsta môžeme pritiahnuť pozornosť, ak nám ju nik nevenuje: "Haló, som tu!"

Môže mať tieto významy:

-         súhlas,

-         nesúhlas,

-         povzbudenie,

-         očakávanie,

-         údiv.

Kultúrne zvyklosti majú „prsty“ v tom, či sa bude chápať ako súhlas a alebo gesto nespokojnosti, nesúhlasu.

Môže mať politický kontext ako nesúhlas s opatreniami a rozhodnutiami, ako symbol odporu k autoritám a teda v tomto zmysle byť „negatívnym“.

Na druhej strane...

Opakované lusknutie na niekoľko sekúnd je spôsob, ako môžu členovia publika  vyjadriť súhlas bez toho, aby úplne narušili prednášku, prejav alebo vystúpenie.

Zatiaľ čo tlieskanie je často obyčajnou reakciou na dokončenie predstavenia alebo prejavu, lusknutie je menej oficiálna, spontánnejšia a vášnivá okamžitá reakcia.

Svojho času bolo veľmi módnou záležitosťou.

Jeho novodobé dejiny sa datujú do obdobia rozkvetu bítnických básnikov, ktorí sa stretávali v kaviarňach, aby predniesli básne plné kultúrnej vzbury a okrášlené politickým aktivizmom," povedal Daniel Gallant, výkonný riaditeľ Nuyorican Poets Cafe na Lower East Side.

Sociálne médiá vytvorili nový impulz pre reakcie v reálnom čase medzi rečníkom a poslucháčom. 

Lúskanie napĺňa potrebu.

V popkultúre, kde vládne okamžitá spätná väzba retweetov, „páčikov“ a srdiečok nemôžete tlieskať, keď si robíte selfie alebo píšete SMS.

Lusknúť však môžete!

Lusknutie sa častejšie používa ako tichý signál súhlasu alebo uznania aj na konferenciách, univerzitných posluchárňach, pri stretnutiach mysliteľov a poetov.

Rovnakým spôsobom, ako môže byť nepríjemné „páčiť sa“ príspevku na sociálnej sieti, ktorý sa zameriava na temné alebo smutné témy, však môže byť lusknutie v reakcii na emotívnu báseň znepokojujúce pre básnika aj pre „luskáča“.  Môže byť teda gestom spokojnosti, pochvaly, uznania a naopak, nespokojnosti.

A nakoniec, Grace Lindsey, promovala na Yale a je učiteľkou prírodovedných predmetov šiestej triedy v Brooklyne povedala, že na Yale je lúskanie prstami bežným javom pri poézii, vystúpeniach s hovoreným slovom a „druhu udalostí, ktoré sa podieľajú na univerzitnej kultúre“.

„Snapping“, „cracking“ je veľké komunikačné gesto v mnohých školských prostrediach. 

Lusknutie môže pomôcť aj učiteľom na školách zachovať ticho a kontrolu, alebo ak chcú pritiahnuť pozornosť na niečo špecifické, čo nastane. 

Poprípade podčiarknuť význam udalosti.

Lusknutím  môžeme vyjadriť aj autoritu, schopnosť kontrolovať situáciu.


Môže byť pozdravom, napríklad v športe.


Je súčasťou náboženských rituálov alebo i modlitby, má špecifický význam a symboliku.

Napríklad, lusknutie je vnímané ako „modrá“.

Slúži na prebudenie vnútornej energie a koncentrácie. Používa sa na presmerovanie energií. Verí sa, že dokáže aktivovať určité energetické body v tele, čo prispieva harmonizácii a oživeniu.
Kde? V jóge a hinduizme.

Môže symbolizovať spojenie ducha a tela.

Určite ste si vo filmoch všimli, že ho používajú s obľubou hypnotizéri a ľudia, čo sa zaoberajú zmenenými stavmi vedomia...

 

 Zrejme je tento druh pohybu a zvuku istým spôsobom špecifický, ak:

- v Nigérii i iných kultúrach je to spôsob, ako komunikovať s božstvami. Tam veria, že sa takto dokážu nielen s nimi porozprávať, ale i získať si ich priazeň.

- Indiáni používajú na prebudenie duchov a ukľudnenie zlých síl, získanie, obnovenie rovnováhy v komunite. Vyjadrenie sily a odhodlania.

 

Význam a interpretácia lusknutia sa, ako vidíte, môže líšiť v závislosti od kultúry a kontextu a aj vzťahu komunikujúcich.

Gesto môže byť prijímané ako zdvorilé. Ale ak sa nenachádzate v svojej kultúre či podkultúre kde sa takto vníma, môže byť nevhodné a urážlivé. 

 A je tento pohyb prstov, ak ho robíme často, škodlivý?

 Doktor Donald Unger robil experiment tak, že lúskal prstami ľavej ruky každý deň bez toho, aby luskol prstami pravej ruky po dobu 60 rokov. Skúsenosti ukázali, že po tomto čase neboli medzi rukami žiadne rozdiely, žiadne známky artritídy alebo chorôb kostí a kĺbov.


Poznáte aj iné významy tohto zvláštneho pohybu rúk? Napíšte.

Chcete si to užiť ako dve osobnosti Freddie Mercury a David Bowie „pod tlakom“? Nazrite sem:

https://www.youtube.com/watch?v=DZBCUfGAbN8

 A ak si chcete prečítať niečo zaujímavé, nazrite i sem:

https://www.quark.sk/veda-o-luskani/

 https://www.eurekalert.org/multimedia/920692


Low-Res_cover_fingersnap_rsif20210672-01pngpng