Najdôležitejší je

Ak je všetko v poriadku, na otázku „ako sa máš?" v našej kultúre odpovedáme „v poriadku - dobre“ alebo „zle“ slovom.

Alebo jednoducho bez slov známym gestom - vystrčeným palcom, otočeným nahor alebo nadol.

(Iste cítite z tohto gesta silnú energiu, však?)

Vraví sa mu aj "gesto gladiátorov".


Urobme si exkurziu do chiromantie a pozrime sa na palec z iného uhla pohľadu

Staňme sa na chvíľu tajomným vykladačom z rúk. 


Povráva sa, že každý prst na ruke nesie energiu samostatnej planéty.

Palec vraj planétu nemá. Napriek tomu ho volajú „Venušin“ prst.

Vraj podľa pahorku, ktorý sa pri ňom nachádza.

Palec však nie je symbolom ženskosti. Túto rolu hrá na ruke malíček.

Palec je vraj symbolom mužskej sily. 


Je zodpovedný za to, ako pohodlne sa cítime v materiálnom svete.

Poukazuje na charakter, ego, istotu. Ukazuje okoliu, čo si o sebe myslíme.

Jeho vzhľad a flexibilita napovie o tom, ako sa človek rozhoduje a ako realizuje plány. 

Vystretý palec aj ruka nahor je známkou sebavedomia. Ale i namyslenosti.

Napnutý palec je znakom agresie.

Vážne?“

Možno je to skutočne tak.

Keď sa cítime neisto, palec sa zvyčajne schová v pästi, všimli ste si to?

Alebo i keď klameme.

Prsty dokážu o človeku veľa prezradiť.  


Chiromant začína analýzu skúmaním palca.

Všíma si, ako vieme odkloniť palec, články palca, i veľa iných vecí (postupne o nich poviem). Venuje pozornosť dĺžke palca, tvaru ruky, farbe ruky, tvaru nechtov.

Tak napríklad:

- ak je palec dlhý (dĺžka dosahuje stred druhého článku ukazováka), potom je osoba pred vami úprimná a priamočiara. Zároveň je skutočným diktátorom, ktorý sa usiluje o absolútnu moc,

- ak je palec stredne veľký (jeho dĺžka dosahuje stred tretieho článku  ukazováka), naznačuje to vývoj vodcovských vlastností. Takíto ľudia sú vyrovnaní manažéri, ktorí si dokážu veriť,

- krátky prst (dĺžka dosahuje iba základňu dolného článku ukazováka) naznačuje, že takíto ľudia sú iracionálnejší a náchylnejší k chvíľkovým náladám. Sú nadšení a pôsobiví. A pri dosahovaní cieľov sú tvrdohlaví a tvrdohlaví.

      

Veľkosť a umiestnenie

Veľký palec hovorí o rozvinutej vôli, o tom, že človek si môže nielen stanoviť cieľ, ale aj ísť k nemu, bez ohľadu na to, znova a znova sa prekonávať.

Malý, tenký, nevyvinutý – naznačuje, že táto povaha sa viac stará o svoju emocionálnu stránku ako o tú fyzickú. Je to básnik a romantik a v žiadnom prípade nie športovec.

 

Chiromantia tvrdí, že dĺžka tohto prsta priamo súvisí s úspechom. Pretože podľa pozorovaní ľudia s dlhým palcom dosiahnu v živote viac ako ostatní.

Väčšina známych osobností, hercov, manažérov mala dobre vyvinutý palec.

Ďalšia vec, ktorej chiromantia venuje pozornosť je uhol, pod ktorým človek kladie palec.

"Položte ruky na stôl."


Flexibilita - ohybnosť 

Je to v tomto prípade schopnosť ohnúť palec v kĺbe. Uhol sa chápe ako vzdialenosť od palca k prstu Jupitera. Zvyčajne to pozoruje na pravej ruke.

(Chiromant si všíma, či ste pravák alebo ľavák).

Ak sa palec ohne ľahko, potom má človek flexibilitu charakteru, je to veselý chlapík a stredobod pozornosti každej spoločnosti. Takíto ľudia pripomínajú trávu, ľahko reagujú na akýkoľvek podnet, sú schopní prispôsobiť sa podmienkam.

Ak je (najmä pravá ruka) pevný, znamená to pevnosť charakteru a úmyslov, títo ľudia sú tvrdohlaví a vytrvalí. Vyrovnajú sa stáročným dubom, stoja tak pevne na zemi, že ich nič nezlomí.

 Ale ak je uhol je menší ako 45 stupňov, takí ľudia sú prísni a priamočiari. Nič neskrývajú,  všetko hovoria priamo a do očí.

V uhle 90 stupňov - takíto ľudia majú vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, majú tendenciu starať sa o seba aj o druhých a bojovať za spravodlivosť. Títo ľudia sú priateľskí a chápaví.

Uhol je priamy a viac - takíto ľudia sú otvorení a dôverčiví. Pre nich je dôležitý tím a spoliehanie sa na ľudí okolo seba, ľahko nahradia svoje priateľské rameno kolegom a priateľom.

  

Články prstov

Chiromant sa zameriava na tvar a veľkosť prsta - prstov. Ak sú články rovnakej veľkosti, človek je rovnako rozvinutý vo vytrvalosti a podnikavosti.

Ak je prvý článok dlhší ako druhý, potom je tvrdohlavý a nepokojný. K cieľu sa dostáva cez ťažkosti a prekážky. Takíto ľudia dokážu vyliezť po kariérnom rebríčku zdola, chyby ich nezlomia, ale posilnia.

Ak je druhý článok väčší ako prvý, situácia je opačná. Takýto človek má flexibilnú a vynaliezavú myseľ. Do boja sa nehrnie, kým si nevyráta taktiku a stratégiu, potom trochu viac premýšľa a až potom možno začne konať.


Ak by ste chceli nosiť na palci prsteň na pravej ruke, posilníte tým vraj svoju vôľu a duchovnú silu.

V krajinách, kde sa nosí snubný prsteň na pravej ruke, nosí i vydatá žena prsteň na pravej ruke.

A na ľavej vraj dáma, ktorá má partnerku.

Komu sa neodporúča nosiť na palci pravej ruky prsteň?

Ľuďom  s výbušným charakterom, ktorí majú zvýšenú mienku o sebe a ľuďom s hazardnou žilkou. Vraj v sebe posilnia to, čoho i tak majú nazvyš.


Palec je jediný prst, ktorý sa postavil oproti ostatným. Je to istým spôsobom tvrdohlavý prst. Vypovedá o schopnosti prispôsobiť sa.

Naši predkovia získali vďaka tvrdohlavosti palca možnosť vyvíjať sa inak.

Preskúmali ste počas čítania článku, ako viete ohnúť palec a aký je veľký? 

(Možno ste len po rodičoch.)

 https://dobraskola.sk/po-kom-to-dieta-je/

 

Chiromantia vysvetľuje ľudské správanie, jeho túžby a skryté vášne, cesty životom svojím spôsobom. 

Hádanie z rúk je vraj staré ako ľudstvo samo (najstaršie vedomosti pochádzajú z Indie z 2 tisícročia p. n. l.), takže mnohé veci vznikli pozorovaním a odovzdávali sa z pokolenia na pokolenie hlavne tam, kde sa veštenie z rúk stalo veľmi výnosnou činnosťou. V 16 storočí dosiahlo toto kreatívne umenie skutočný vrchol na kráľovskom dvore vo Francúzsku.

Dávajte si však na niečo pozor, ak už chcete vedieť, aký osud máte napísaný na rukách. 

Na jemný dotyk. 

Na jemné pohladenie, ktoré prejde ako vánok vašim zápästím z vnútornej strany.

A ešte na niečo (o tom niekedy nabudúce).

Je možné, že sa za tú sekundu, kým tento dotyk nasmeruje vašu pozornosť niekam do neba, udeje niečo zvláštne.

Na tento jav upozorňuje Mág Derren Brown.

(Magie a manipulace mysli.)


O tom, koľko je na tom, že je toto gesto "gestom gladiátorov" pravdy, si povieme nabudúce.