Nie je palec ako palec

Ak ste predvídali, že som mala na mysli v minulom článku palec, nemýlili ste sa.

Gestá sú pohyby prstov, rúk a paží.

Gestá sú vždy prítomné v rozhovore všetkých ľudí.

Gestá sú zažité pod kožou.

Používame ich väčšinou podvedome.

 

P. Ekman opisuje v jednej zo svojich kníh experiment. 

Zúčastnené študentky ukazovali učiteľovi prostredník pod stolom keď sa im nepáčilo, ako ich ohodnotil.

Neverili tomu, kým nevideli záznamy z kamier.

Nie sme si občas vedomí toho, čo ukazujeme.


"Buďte opatrní - vaše gestá vás môžu dostať do nejednoznačnej pozície." umiestnili Briti varovanie na brožúry leteckých spoločností prevádzkujúcich zámorské lety. Čo sa môže stať?

Napríklad:

Gréci, Turci a Bulhari krútia hlavami zo strany na stranu, keď hovoria „áno“, čo pre väčšinu Európanov znamená „nie.

V Japonsku by ste si na verejnosti nemali uťahovať opasok!

Toto možno vnímať ako začiatok hara-kiri. 

V Taliansku sa k vám Talian priblíži o pol kroku k vám bližšie, a človek žijúci v Saudskej Arábii sa bude snažiť komunikovať tak, aby vám dýchal priamo do tváre.

Prečo sa na mňa "lepí", pomyslíte si.

 

Keď Francúz, Nemec alebo Talian považuje akýkoľvek nápad za hlúpy, expresívne si ťuká po hlave. 

Ak si Nemec dlaňou pleskne po čele, môže to znamenať: "Áno, si blázon!"

Nemci, ale aj Američania, Francúzi a Taliani majú vo zvyku ukazovákom nakresliť pri hlave špirálu, čo znamená: „Bláznivý nápad...“

 

Naopak, keď si Angličan či Španiel zaklope na čelo, každému je jasné, že sa uspokojil a nie s nikým, ale so sebou. Napriek tomu, že v tomto geste je prítomný podiel sebairónie, človek sa stále pochvaľuje za svoju vynaliezavosť: "Toto je myseľ!"

Ak Holanďan, ktorý si klope na čelo, natiahne ukazovák nahor, znamená to, že ocenil inteligenciu partnera. Ale ak prst ukazuje na stranu, znamená to, že hlava spolubesedníka "nefunguje". 


Preto je, už z pohľadu miešania kultúr prínosné poznať ich význam.

Každé gesto môže mať v spojení s krajinou, náboženstvom ale i kultúrou nejakej skupiny, jednotlivcom a jeho emóciami rôzny význam. 

I keď sa zdá, že gestá sú univerzálne, sú kultúrne podmienené.

Štúdium neverbálnej komunikácie podporuje nielen vzájomné porozumenie medzi ľuďmi – nositeľmi rovnakej kultúry a jazyka, ale aj rôznych kultúr a jazykov.


Neverbálna komunikácia a gestikulácia, jednej z jej súčastí potrebuje hĺbkové štúdium v kontexte globalizácie sveta, aby boli správne pochopené. Nekontrolované gestá môžu viesť ku strate dôvery či dôveryhodnosti.


Denne používame desiatky gest, takmer bez toho, aby sme premýšľali o ich význame a nie vždy si uvedomili, že o nás dokážu iným ľuďom sprostredkovať oveľa viac informácií ako slová.

Držanie tela, gestá a pohyby môžu byť v rozpore s tým, čo hovorí hlas.


Poďme k palcu. Čo všetko o ňom vieme?

 *

„21,5 palcový monitor.“

„Štyri cóly.“

Viete, o čom sa hovorí?

 *

Vo väčšine kontinentálnej Európy a v Japonsku sa palec neformálne používa aj ako miera pre obrazovky.

Palec alebo cól je názov jednotky dĺžky v rozličných sústavách mier.

Dodnes sa táto miera na Slovensku používa napríklad pri vodoinštalačných súčiastkach - i inde.

V USA a Spojenom kráľovstve, kde od roku 1954/1956 platí tzv. anglický palec (2,54 cm). 

Pre Slovensko bol v minulosti relevantný najmä rakúsky cól (2,634 cm).

Existuje i tzv. Rímsky palec a Francúzsky palec. 

Francúzsky meral zhruba 27,0 mm. Používal sa na opis kalibru dela.

 

Viete, že stopa je tucet palcov?

Viete, že „amsterdamská stopa“ pozostávala z 11 amsterdamských palcov?

A že je asi o 8 % kratšia ako anglická stopa?

 

Palec bol zrejme výnimočný prst.

Naši predkovia mu dali čestné miesto v metrickej sústave.

Je to názov jednotky dĺžky v rozličných sústavách mier dodnes.

 

Palec sa stal i hrdinom detektívky.

Hlavnou postavou príbehu "Inžinierov palec" o slávnom detektívovi Sherlockovi Holmesovi je mladý inžinier, ktorého priviedli s odseknutým palcom na ruke.

 

Niektorí si odsekávajú prst, aby získali viac z poistky alebo invaliditu.

Palec je „najdrahší“. 

Palec je najdôležitejší prst zo všetkých.

Bez palca nemáme silu úchopu. Žiaden prst ho nevie nahradiť.

To nie je výmysel, ale holý fakt.

 *

Dovolila som si malý odstup pre ilustráciu o dôležitosti prsta s dvomi článkami.

Veď chiromanti veľmi pozorne vnímajú jeho vzhľad a hrúbku. 

I ohybnosť, tá má význam pri zisťovaní vodcovských a obchodníckych zručností.

Možno by s nimi sporili biológovia. 

Tí vedia niečo o alele.

 *

 Nie je „palec“ ako palec.

Ten, o ktorom budem písať nie je síce metrická jednotka, ale vieme ním „odmerať“ slová.

I „zvážiť“.

Nie je gesto ako gesto.

 

Hrdinom budúcich príspevkov bude palec.


 https://wikipredia.net/sk/Inch#cite_note-GoetzJarnut2003-26

https://cs.wikipedia.org/wiki/Palec_(jednotka)