OK nie je vždy O.K.!

Gesto „OK“ alebo krúžok sa vykonáva priložením palca a ukazováka k sebe a držaním ostatných prstov, vystretých alebo uvoľnených, od dlane.

Veríte tomu, že gesto Okay oslávilo 23. marca 2023  – podľa asociácie Global Language Monitor (GLM) –184 rokov?

Čože je to za gesto, ktoré má „svoj sviatok“ a má takýto presný popis?

Prečo je také významné?

Pozrime sa spolu do dejín, pokiaľ siaha pamäť, ukotvená v odkaze na aretfaktoch starých civilizácií.

Toto gesto je známe v spojení s Budhom a objavuje sa u indických presídlencov. Používalo sa aj u hinduistov ako symbol vnútornej dokonalosti.

Symbol Vitarka mudra znamená „pečať diskusie“, „jogu“ alebo "vedomie".

Používa aj na zdôraznenie významu slov.

(Spojené prsty do krúžku sú však i symbolom inej mudry. Záleží od toho, akým smerom je otočená dlaň a prsty.

Čo je to "mudra"? O „mudrach“ si napíšeme niekedy inokedy.)

Etológ Desmond Morris tvrdí, že palec a ukazovák na starých artefaktoch znamenajú presnosť vo vnímaní niečoho, doslova alebo obrazne, a že tvar, ktorý tvoria, predstavuje stelesnenie dokonalosti – kruh.

Odtiaľ pochádza kultúrny význam gesta, že „veci sú správne alebo dokonalé.“

Nielen v Indii, ale i v Grécku, sa gesto objavilo v piatom storočí pred Kristom, ako spojenie palca a ukazováka do písmena „O“, zatiaľ čo ostatné prsty sú vystreté.

Možno ho vidieť na maľovaných vázach.

Znázorňovalo prejav lásky, pričom palec a ukazovák akoby napodobujú pery pri bozku.

Keď jeden človek ukázal toto gesto druhému, vyjadril svoju lásku, pričom tento pocit bol vyjadrený skôr kontaktom končekov prstov, ako symbolom „O“.

Gesto malo veľmi veľký význam aj pri rátaní.

Znázorňovalo 10, 30, 100 alebo 300 v gréckej aj rímskej chironómii (počítanie prstami). Presné číslo určovalo to, ktorá ruka bola použitá a kde sa palec a ukazovák dotýkali.

Od 1 storočia nášho letopočtu sa gesto používalo na znamenie súhlasu.

V Ríme ho používal rétor Quintilian.

Popísal aj rozdiely v kontexte použitia tohto gesta v rôznych častiach prejavu alebo reči: v úvode ako varovanie, pochvalu,

 obviňovanie v strede

 a aj jeho význam na konci „rétorovania“ rečníka.

Ostatné tri prsty neboli vystreté, ale zľahka ohnuté.

Kresťanskí mnísi v 10. storočí nášho letopočtu toto gesto, ale s vystretými ostatnými tromi prstami používali s "slovníku" cirkevných znakov na zobrazenie rôznych náboženských obradov a predmetov.

Napríklad, ak gesto mních ukazoval pred sebou, znamenalo to obetovanie Bohu.

Pri dotyku na ústa to znamenalo jesť.

V kombinácii s otvorenou dlaňou, symbolom pre „knihu“, to znamenalo spevník a tvar kruhu v geste odrážal „Ó“, ktorým sa začínalo mnoho chválospevov.

V tomto období bolo i gestom mlčanlivosti.

 Ak boli isté časti odevu mnícha, sutana či kapucňa prameň vlasov alebo kože chytené palcom a ukazovákom do "O" ľavou rukou, toto gesto mohlo mať rôzne významy ako napríklad „mních“, „kôň“ alebo „pergamen“.

 Najstarší dôkaz o používaní gesta v anglicky hovoriacom svete pochádza z roku 1644 od lekára a filozofa Johna Bulwera. Kniha mala celý názov “Prirodzený jazyk ruky zložený z hovoriacich pohybov a ich gestá.“

O geste napísal toto:

„...horná časť ukazováka sa pohybuje tak, aby sa spojila s nechtom palca vedľa neho a zvyšné prsty sú uvoľnené“. Gesto je  „vhodné pre tých, ktorí vyjadrujú spokojnosť, niečo zdôrazňujú alebo schvaľujú“.

A neskôr?

Existujú rôzne názory na to, čo znamenalo „O.K.“ a odkiaľ sa vzalo.

Začiatkom 19. storočia v Spojených štátoch bolo toto gesto spojené s písmenami "O" (tvorenými kruhom) a "K " (získané z natiahnutých prstov).

OK - ako "všetko v poriadku". Gestom i ústne.

Nevime presne, ako sa gesto „OK“ a zodpovedajúci verbálny prejav zlúčili.

Allan Metcalf, lingvista, pripisuje začiatok rastu používania tohto výrazu a gesta s tým spojeného nechcenej udalosti pri tlačení vtipu v Boston Morning Post.

Legenda tvrdí, že toto gesto spopularizovala v Amerike začiatkom 19. storočia tlač, ktorá v tom čase začala kampaň za redukciu slov a fráz na začiatočné písmená.

V tom čase boli v móde skratky pre nesprávne napísané slová.

V roku 1839 výraz „OK“ ako skratku pre „ol korrek“ (napodobňujúci imigrantskú výslovnosť „všetko správne“ – „všetko je správne“ spojili s gestom.)

Niekoľko ďalších novín v New Yorku a v Philadelphii tiež použilo tento výraz,  a „OK“ bolo na svete.  

„VŠETKO je SPRÁVNE“ sa ako „OK“ dostalo do ľudovej americkej angličtiny.

Spojené so zodpovedajúcim postavením prstov. "OK".

OK ako hra?

Od 80. rokov 20. storočia sa gesto „OK“ stalo kľúčovým prvkom populárnej školskej hry „ kruhová hra“.

Hráč, ktorý začína hru, urobí toto gesto poniže pása. 

Cieľom iného hráča je trafiť sa do stredu "krúžku". 

Hra má pravidlá, pri ktorých sa klame pohľadom, aby súper netrafil správne.

Zaujímavé je to, že v znakovej reči sa gesto používa v rôznych krajinách rôzne.

V americkom posunkovom jazyku symbol „OK“ znamená číslo 9, v japončine gesto palca a ukazováka označuje slabiku „ja“.

V cyrilskej daktylológii gesto predstavuje samohlásku O. Americká ho používa pre písmeno F, zatiaľ čo v írskej a francúzskej posunkovej reči je to písmeno G.

Odborníci tvrdia, že „OK“ je najčastejšie používané gesto na planéte.

 Povráva sa i to, ž toto je antonymum pre slovo „knockout“, ktoré sa v angličtine označuje písmenami K.O.

Existuje ďalšia teória, že ide o skratku miesta narodenia jedného amerického prezidenta, ktorý tieto iniciály (O.K.) použil ako slogan v predvolebnej kampani.

Význam „OK“ je dobre známy vo všetkých anglicky hovoriacich krajinách, ako aj v Európe a Ázii. Vo väčšine anglicky hovoriacich krajín to znamená súhlas, súhlas a signál, že je všetko v poriadku.

V niektorých krajinách má toto gesto úplne iný pôvod a význam.

V Taliansku, presnejšie v Neapole, gesto s dlaňou otočenou nahor symbolizuje lásku a manželstvo

Ale to isté gesto, kedy je dlaň nadol, znamená spravodlivosť.

V celom Taliansku gesto, kedy sú prsty vztýčené k nebu, symbolizuje dokonalosť. Ruka je vo zvislej polohe.

Vo Francúzsku má gesto „OK“ pozitívny aj negatívny význam , ale aj „nula“ alebo „nič“.

Význam pomáhajú pochopiť výrazy tváre.

Nielen vo Francúzsku, ale aj v mnohých stredomorských krajinách, ako je Turecko, Tunisko a Grécko, ako aj na Blízkom východe, v častiach Nemecka a v častiach Južnej Ameriky, ako je Argentína, Chile, Salvádor a Mexiko, možno toto gesto interpretovať ako vulgárny výraz zobrazujúci ľudský konečník (s odkazom na pohlavie), ako urážku („si kretén“) alebo ako urážlivý odkaz na sodómiu,  homosexualitu, alebo zženštilosť.

Gestom „hovorca“ komentuje orientáciu, priateľsky, ale i nepriateľsky môže dotyčného označovať za slabocha.

Vtedy je dlaň vodorovne krúžkom navrch.

(Nemecko, Sardínia, Malta, Tunisko, Grécko, Turecko, Rusko, Stredný Východ, niektoré krajiny Južnej Ameriky.)

Ako sa ešte gesto chápe v iných krajinách?

Krúžok je navrchu, rukou niekoľkokrát trhneme hore –dole: vynikajúce, OK!

V Južnej Amerike toto gesto znamená k osobe alebo veci výraz, že sa mu to zdá dokonalé.

V Beneluxe horizontálne doprava či doľava odtiahnu pritom rukou. Je to dobré, chutné, lahodné.

Ak nezapojíme do hry prostredník a gesto sa vytvára len palcom a ukazovákom, dlaňou ukazujeme hore a krúžkom k nebu, a pritom pohybujeme rukou smerom od aktéra k adresátovi, je obdobou „zobáka“, ktorý sa používa v Taliansku. 

Ukazujúci si vyžaduje odpoveď. "Čo to má znamenať? Čo sa deje?"

Ale ak ešte popri tom vztýčime prstenník a ruka kmitá hore-dole, ide o obscénne gesto. Vidieť ho v Británii u futbalových fanúšikov a je obdobou masturbácie.

A teda je to potupné gesto, ktorým vyjadrujú, že sa im niečo nepáči na tom, že sa niečo nepodarilo. Väčšinou smeruje k futbalistom cudzieho mužstva.

Ak sa zapojí nielen zápästie, ale ruka s predlaktím sa odtiahne s gestom od tela a horizontálne pri tom pohybujeme zápästím, v Taliansku alebo Neapole to znázorňuje aj krásu, dokonalosť. "Je krásna."

Krúžok otvorenou dlaňou k spolubesedníkovi, kedy pritiahneme ruku k sebe, pobozkáme si spojené prsty a potom nimi pohodíme do vzduchu sa používa vo Francúzsku, v Európe. Radi ho ukazujú, keď sa im podarí niečo mimoriadne, Napríklad, kuchári pripravia niečo chutné. "Mňam."

V Japonsku sa palec a ukazovák tvoriaci kruh používa ako symbol peňazí (mince alebo bohatstva).

V dôsledku môže mať gesto pri nesprávnom použití vážne následky.

Predstavte si amerického obchodníka, ktorý vyjednal zmluvu s Japoncom a na záver len tak mimochodom označí OK.

Japonec by si mohol povedať: „Ach! dáva mi znamenie 'peniaze. . . . Pýta si úplatok?''

(Dnes už obchodníci venujú pozornosť aj reči tela, tak sa to už prakticky nemôže stať. Alebo môže?)

 Prezident Richard Nixon počas návštevy Brazílie ukázal gesto „OK“ mávajúcemu davu.

V Brazílii a Nemecku sa gesto OK („prsteň“ palca a ukazováka) považuje za urážlivé – Brazílčania to chápu ako ponuku na análny sex (a tomu, kto to vidí, je ponúknutá rola pasívneho partnera).  Muž tak vyjadrí, že ho priťahujú iní muži.

Ale je i synonymom vztýčeného prostredníka.

Iste chápete, do akého problému sa prezident dostal.

"OK" bolo na krátky čas vtipne interpretované ako "Ofrul Kalamity" alebo "Orful Katastrophe".

Skutočne, v iných kontextoch alebo kultúrach môže mať gesto rôzne významy alebo konotácie, vrátane negatívneho, urážlivého, finančného, ​​numerického, náboženského alebo čisto jazykového.

OK gesto má pozitívnejší význam ako verbálne „OK“. Chápe sa zvyčajne ako symbol súhlasu.

Potápači si s tým hlavu nelámu. Vo vode toto gesto znamená: „Som v poriadku“ alebo „Si v poriadku?“

V iných krajinách, už som spomenula Japonsko, môže toto gesto znamenať aj peniaze, finančné transakcie, bohatstvo alebo vysoké náklady na niečo.

Existujú dôkazy, že toto gesto bolo koncom 19. storočia používané v Mexiku na označenie bohatstva alebo postavenia osoby.  „Je veľmi bohatá...“ je jednoznačné posolstvo na jednej ilustrácii zo správy z 80. rokov 19. storočia o gestách používaných v Mexiku.

Oplatí sa zdržať sa predvádzania tohto gesta v arabských krajinách, pretože tu to znamená „Ukážem viac! Uvidíš!"

V Kuvajte a iných častiach arabského sveta gesto znamená „zlé oko“ a používa sa ako kliatba, niekedy kombinovaná s verbálnym odsúdením.

Vo Fínsku sa používa na konci vojenskej služby a ako výsmech tým, ktorí ešte slúžia.

Preto ak cestujete do rôznych krajín, hľadajte viac informácií reči tela.

Trochu konšpirácií:

Ak si myslíte, že gesto je vnímané ako: To je super! Perfektné!, OK!, tak niektorí si myslia, že gesto, pri ktorom je vytvorené „O“ z palca a ukazováka, ale ostatné tri prsty sú nahnuté, znázorňuje tri šestky, a teda satanský symbol.

4 chan – toto gesto falošne propagovali - stal sa taktikou trollingu.

 OK nie je vždy O.K.!

 

Zdroje

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B9_(%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82)

https://verificator.by/stati/chto-oboznachaet-zhest-ok

https://bosco-conference.com/en/novosti/4-gestures-to-avoid-with-international-audiences

https://mashable.com/article/ok-hand-gesture-hate-symbol-anti-defamation-league-white-sumpremacy

https://www.adl.org/resources/blog/how-ok-symbol-became-popular-trolling-gesture

https://www.adl.org/resources/hate-symbol/okay-hand-gesture

https://en.wikipedia.org/wiki/OK_gesture

 

ok budhajpgkruhov hrajpg       ok2jpg