Príspevky

typy rukpngSľúbila som niečo z oblasti, ktorej sa nevenujem, ale niečo som našla.

Bude to na dvakrát, lebo som našla rôzne veci.

Veľké ruky ruky prezrádzajú náročnosť k životu, pevnú vôľu a taktiež zručnosť.

Vo všeobecnosti ľudia s malými rukami sú introverti, vo svojich úsudkoch mávajú často pravdu, pretože sa vyznačujú dobrou intuíciou.

Spomeniem i dlhé, štíhle ruky, ktoré naznačujú skôr myšlienkové rozmery, t.j. uprednostňujú teóriu pred praxou. Často u týchto ľudí môžeme badať prehnanú pýchu.

Pre ľudí s dlhou, ale štíhlou rukou je typická ich spriaznenosť s realitou, chcú získavať priestor, pričom prejavujú pochopenie pre potreby iných, konajú veľkoryso.

Naproti tomu dlhé pretiahnuté /úzke/ ruky patria ľuďom, ktorí žijú v zajatí snov a chýba im štartovacia dráha ku výšinám.

Opačne sú na tom vlastníci širokých rúk, ktorí síce poznajú dobre štartovaciu dráhu, ale nechcú opustiť svoje miesto na zemi.

Ani malé ruky nesvedčia o náročnosti. Reálne vzťahy pre nich znamenajú oveľa viac ako nepolapiteľné plány a predstavy o lepšej budúcnosti.

Malá široká ruka s výrazným malíčkom naznačuje silnú senzibilitu, teda charakter v znamení Mesiaca. Majú dobre vyvinutú vnímavosť, sú vynaliezaví a ich humor je presiaknutý zlomyseľnosťou. Dokážu sa však aj veľmi dlho ovládať a to so zámerom vyčkať pravú chvíľu. Sú to ľudia, ktorých správanie nesie známky nervozity, ale aj intelektuálnej bdelosti.

Každé vonkajšie i vnútorné ruky sa delia na prstovú časť a na trup ruky. Najjednoduchšie si zmeriame pomer prstov k trupu tak, že voľne ohneme prsty a v prípade, že nechtový článok prstov siaha k zápästiu sú dlhé. Ak dosahujú len stred dlane, sú krátke.

Trup ruky vypovedá o základnej sile, o sile ktorú dedíme. Dokonca môžeme povedať, že trup ruky nám prezrádza, kam chce človek ísť. Pomocou astrológie môžeme trup ruky porovnať s IC – hĺbka oblohy a koniec prostredného prsta s MC – stred oblohy.

Tvar vonkajších rúk delíme na niekoľko typov:

1.Elementárna, primitíva ruka – je silná, pôsobí surovo, býva ochlpená. Ruka vyrastá takmer z paže. Budí dojem ako by išlo iba o nástroj na chytanie. Veľmi málo sa s ňou stretneme a ak vôbec, tak len u mužov.

2. Hranatá, kvadratická – trup je tvarovaný do štvorca. Ľudia s takýmito rukami sa usilujú dať svojmu životu jasné obzory. Sú rozumní a materialisticky založení.

3.Špachtlovitá – je to ruka s ktorou sa dobre pracuje. Svedčí o samostatnom a ctižiadostivom myslení. Je veľmi dobré ak sa bude okolie vystríhať takýchto ľudí podceňovať.

4.Oválna – vajcovitá. Ženy s vajcovitým tvarom ruky sú pre druhé pohlavie príťažlivé, a to preto, že sú prispôsobivé a zmyselné. Ľudia s takýmito rukami sú plní fantázie, bez toho aby strácali pôdu pod nohami. Duchovné hodnoty majú u nich významné miesto.

5.Kónická, alebo špicatá ruka, hovorí o ľuďoch, ktorým záleží na materiálnych hodnotách. Niektorí chiromanti ju prirovnávajú k motýľom, nik nevie aký druh kukla skrýva. V osobnom živote majú pocit, že sa s nimi zaobchádza bez lásky a uznania.

6.Uzlovitá – je veľmi nápadná, lebo uzly a medzery medzi prstami ťažko prehliadnuť. Takíto ľudia sú otvorení a veľmi vnímaví, všetko dopodrobna rozoberú a snažia sa rôzne prekážky odstrániť rozumom. Neustále bilancujú čo sa spravilo a čo treba urobiť.

7.Gotická ruka vznikla predĺžením kónickej ruky a v reálnom živote sa s ňou takmer nestretneme. Takéto ruky vyjadrujú túžbu po nadpozemských výšinách. Ak niekto má takéto ruky, nežije v reálnom svete. Umelci obdaruvávajú takýmito rukami svätcov a anjelov.

Chiromant si musí prezrieť obidve ruky najprv zvonka a až potom môže pristúpiť k rozboru vnútorných rúk – dlaní. Už pri prvom pohľade vonkajšie ruky prezradia ako sa vie človek vyrovnať so životom, aké je jeho vystupovanie a ako sa prejavuje navonok bez toho, aby odhalil svoje vnútro. Najdôležitejšie je posúdiť veľkosť ruky /samozrejme k vzrastu/.


Autorkou týchto riadkov je Oľga Gálfyová, čítanie z rúk, je to z časopisu z rokov 90-tych.

A tu sú štyri typy rúk, druhý obrázok, je z iného zdroja.

Zo šiestich typov (jedna !normálna", to neviem, aká je) môžete nájsť na druhom obrázku, sú rozdelené podľa živlov.

Ktoré dve nie sú "živelné", uhádnete?
Alebo - vydedukujete?

typy ruk poda ivlovjpg