Reč tela a päste

Čo všetko sa dá rečou päste povedať v rôznych krajinách?


Búchanie päsťami do hrudníka je bežne rozšírené a znamená: som ja ale borec! Nakoľko ženské prsia neposkytujú k tomu možnosti, je to mužské silácke gesto.

Ak sa búcha v Grécku muž oboma päsťami do pŕs, môže to znamenať „ženské prsia“.

V Taliansku a Južnej Afrike hrudník stisnutý päsťami: je to lakomec. Všetko hrabe k sebe.

V Pakistane patrí zaťatá päsť smerom hore so zovretým lakťom medzi najurážlivejšie gestá (ako u nás zdvihnutý prostredník) ako i u nás a v mnohých krajinách sveta, je to zobrazenie falusu. V Pakistane znásobená kmitaním - radšej neskúšajte.

V Kolumbii zohnúť ruku v lakti smerom k brade a kmitať ňou znamená: “ Daj si na mňa bacha!“

Obdobu tohto gesta, „masturbáciu“,  je často vidieť na štadiónoch hlavne v anglosaských krajinách – keď sa niečo nezadarí súperovi.

Niečo obdobné aj v Južnej Amerike, volá sa to „pumpa“.

Hrozivá kmitajúca päsť okolo tváre: daj si na mňa pozor! – všade vo svete.

Obe päste zovreté, postoj vyzerá ako keby držali natiahnutý povraz: uškrtím ťa! 

Používa s na Blízkom východe.

Gesto: Zatnúť palce do pästí dovnútra a oboma rukami naraz trhnúť smerom dole sa používa v Nemecku. Znamená: veľa šťastia!

„Žmýkanie päsťami“ – týmto sa naznačuje protivníkovi, že mu zakrútime krkom, vyskytuje sa bežne v Európe a v Amerike.

„Musíme to zaklepať“ - poklop päsťou „na drevo“ niekoľkokrát tradične kĺbmi pravej ruky – aby sme to nezakríkli! Toto gesto je prastaré a je odvodené od dotyku posvätného stromu. Dnes sa snažíme klepať na drevo, zo žartu po hlave.

V Holandsku „nezakríknuť“ neklepú zhora na stôl, ale zospodu stola. Ale v niektorých krajinách sa hánkami klope na kovové predmety. Tiež pozostatok z dávnych čias, kedy boli kovy vzácne.

V Južnej Európe a v Južnej Amerike je rozšírené gesto úder päsťou do otvorenej dlane, čo znamená súlož. Je to obscénna urážka. Ale aj sexuálna výzva. Rukou sa napodobujú pohyby panvou - Stredný Východ.

Ale úder päsťou do dlane znamená ranu, zasadenú nepriateľovi (bežne rozšírené všade po svete). 

Ak si v Turecku búši človek jednou päsťou o druhej, je to výzva k boju.

Na trhoviskách v Západnej Afrike sa úderom päste do dlane tak, že sa dlane nedotknú kĺby, ale iba špičky prstov, potvrdzuje obchod. „Platí.“ „Dojednané!“

V Japonsku zovretá päsť k pásu: „lakomstvo“.

V Saudskej Arábii rotujúca päsť okolo úst znamená ochranu ženy pred „džinom“, zlým duchom“. Je to "ženské" gesto.

V politických kruhoch nie je známa len „Venceremos“, ale i energické potvrdzovanie slova päsťou. Paradoxne, používajú ho podvedome i veľmi pokojní ľudia.

No a ešte je tu gesto pohybové, ruky so zatvorenými päsťami sa pohybujú akoby hádzali lopatou. Znamená to: „trepeš!“ Používa sa v Severnej Amerike.

Búchanie päsťou do stola môže ukazovať na temperamentný charakter.

Ale pozor, búchanie päsťou do stola, steny, do vzduchu býva často i gestom, ktoré podčiarkuje lož.

Mládež pozná výhražné gesto: "nekontaktnú" päsť pod bradu druhého sprevádzanú slovami: "smrdí cintorínom!"

No vidíte. Koľko krajín, toľko chutí. Ak máte aj vy nejaké poznatky, napíšte.

Mne je nasympatickejšia ruka s päsťou hore, či obe ruky, samo povzbudzujúce a ukazujúce druhým: som silák, macher! Zvíťazil som!

To známe gesto z článku „Nie je päsť ako päsť“.

*

Čítanie reči tela nie je o jednom geste.

Reč tela je vyjadrená skupinou znakov. Pokiaľ sa osoba cíti smutne, neisto, emócia sa neobjaví iba na tvári alebo v jednom geste. Smútok a neistotu možno "čítať" napríklad v poklesnutých pleciach či sklopenom zraku.

Aj v palci schovanom v pästi.

Naopak, reč tela vyzerá inak, pokiaľ sa osoba hnevá. Hnev nás naplní energiou, preto sa naše telo viac napne a zovrie, hruď sa vypína vpred. 

Hnev a ním vybudenú energiu sa dá sledovať napríklad aj v zaťatých pästiach či dýchaní. Pomalšom alebo rýchlejšom.

Vplyv osobnosti a temperamentu

Na reč tela vplýva aj iná zložka – temperament osobnosti, ktorý sa prirodzene odzrkadľuje v správaní. Preto sa môže stať, že ak stretnete energického človeka, tak odídete s predstavou, že na vás po celú dobu útočil.

Búšil do stola päsťou, napríklad.

Čítanie kontextu
Kontext je obdobie alebo okolie, ktoré vplývajú na osobu
.

Pomôckou pri čítaní reči tela je kontext. Môžete si to všimnúť aj na sebe. Spomeňte si, ako sa správate v spoločnosti kamarátov alebo pri starých rodičoch. Alebo naopak, čo robíte, keď ste v blízkosti príťažlivej osoby? 

Faktor, ktorý vstupuje do interpretácie reči tela, nehľadajte len v osobe, ktorú sa snažíte “prečítať”. 

Je to aj o vás, o pozorovateľovi. 

Náš vnútorný stav, ktorého súčasťou je naše vnútorné nastavenie či citové rozpoloženie, sa odrazí v našom čítaní neverbálnej komunikácie. Radosť alebo smútok nemusí prežívať druhá osoba, ale my sami. Preto treba byť pozorný aj v rámci našich vlastných predpojatí či vlastného emočného rozpoloženia. 

Predsudky a očakávania, kultúra môžu skresliť aj čítanie jednoduchého gesta. Čo vidíme, nemusí byť v skutočnosti to, čo človek cíti.

Reč tela je komplexná, čo len zhoršuje jej interpretáciu.

Vytvorte si najskôr hypotézu. 

Túto hypotézu si potom neustále overujte a podrobujte skúškam. 

Overovaním vašej hypotézy sa postupne priblížite ku presnej interpretácii neverbálnej komunikácie a budete schopní odhadnúť, čo sa deje a k akým zmenám dochádza v človeku naproti.

Čítajte literatúru. Pozorujte. Overujte.

Všeobecne sa manipulácia päsťou a palcom (aj v chiromantii, čítaní z rúk) označuje gestami dominancie. Palce a päste ukazujú nadradenosť, dominanciu a dokonca aj agresivitu.

Zdroje:

Alan a Barbara Peace

Oldřich Tegze: Neverbální komunikace

Catherine d´ Amécourt“ Ruky odrážajú vašu osobnosť

 https://hnonline.sk/prakticke-hn/224186-neprimerana-gestikulacia-vas-utopi

 

 
Autorkou kresby je Zuzana Lukáčová.