Slova a gestá nebývajú zadarmo

Aby ste sa dostali v Nemecku do problémov, nemusíte uraziť policajtov ani iných účastníkov cestnej premávky. Stačí ukázať prostredník...

Poďme pekne po poriadku.

Podľa ADAC-u, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club,   „najnevinnejšia“ slovná urážka, ak príde na súd, stojí v Nemecku v najpriaznivejšej situácii 250 eur.

Gesto stojí od 150 eur.

Maximálna pokuta pre vodiča je 4000 eur.

K tomu sa pridávajú administratívne sankcie stanovené v dopravných predpisoch – zaznamenávanie trestných bodov do „spisu hriešnikov“ (Verkehrssünderkartei) Spolkového úradu pre cestnú dopravu (Kraftfahrt-Bundesamt) vo Flensburgu.

Plus ďalšie body a pokuta, ak urážka nasleduje po dopravnom priestupku, teda za samotné porušenie pravidiel.

„Flensburgské body“ sú v Nemecku považované za jeden z najúčinnejších prostriedkov na ovplyvňovanie vodičov. Urážka na ceste so zodpovedajúcim výsledkom trestného konania má 5 bodov - okrem pokuty alebo v extrémnych prípadoch aj trest odňatia slobody.

Ak skóre vo Flensburgu dosiahne 18 bodov, je vytrvalý „páchateľ, majster slovných a gestikulačných urážok“ natrvalo zbavený vodičského preukazu a môže ho znova získať až po veľmi zložitom a nákladnom konaní. Jeho súčasťou je lekársko-psychologické vyšetrenie (MPU), ľudovo prezývané „Idiotentest“.

Sudcovia v rôznych spolkových krajinách posudzujú závažnosť urážlivého jazyka a gest rôzne.

I keď neexistuje však žiadny všeobecne akceptovaný katalóg platný v celom Nemecku, pozrime sa na zoznam giest a slov, za ktoré si môžete riadne priplatiť.

 Pokuty za slová a výrazy:

-Bekloppter (blázon, debil, idiot) - 250 €:
-Dumme Kuh (hlúpa krava) - 300 - 600 €;
-Witzbold (vtipný samouk, humorista) - 300 €;
-Du armes Schwein, du hast doch eine Mattscheibe (kam ideš, ty nešťastné prasa) - 350 €;
-Wegelagerer (diaľničný bandita - o policajtovi) - 450 €;
-Zu dumm zum Schreiben (úplná hlúposť, ani som sa nenaučil čítať a písať) – 450 €;
-Du blödes Schwein (hlúpe prasa) – 500 €;
-Hast du blödes Weib nicht Besseres zu tun? (hlúpy, nemáš čo robiť?) - 500 €;
-osloviť policajta na „ty“ (du) - 600 EUR;
-Dir hat wohl die Sonne das Gehirn verbrannt (slnko mu úplne spálilo mozog) - 600 €;
-Bei dir piept's wohl (nemá všetky „pokope“) - 750 €;
-Verfluchtes Wegelagerergesindel (prekliaty banditi, chátra) - 900 eur;
-Wichtelmann (gnome) – 1000 €;
-Bullenschwein (sviňa v uniforme - s kombináciou ukazujúcou prostredník) - 1 000 EUR;
-Raubritter (lupič, zlodej) – 1500 €;
-Trottel v uniforme (debil, blázon v uniforme) - 1500 EUR;
-Idioten, ihr gehört in die Nervenheilanstalt (psychiatrická liečebňa plače po tebe) - 1500 €;
-Fieses Miststück (špinavé sračky) – 2500 EUR;
-Alte Sau (staré prasa, stará sviňa) - 2500 €.

Tresty za gestá a iné znaky:

-Vyplazovanie jazyka - od 150 € do 300 €;
-Krúžok z palca a ukazováka (nie všade je gesto prijateľné, ako už viete z minulého článku na mojom blogu) - od 675 do 750 EUR;
-Otočenie prstom pri spánku (Einen Vogel zeigen) – 750 €;
-Mávnutie dlaňou pred tvárou (Scheibenwischer + ukážte pohyb stierača = slovo Idiot) - od 350 do 1 000 EUR;
- Ukážte prostredník (Mittelfinger zeigen, Stinkefinger) - od 600 do 4 000 EUR.

Aby ste sa dostali v Nemecku do problémov, nemusíte uraziť policajtov ani iných účastníkov cestnej premávky.

Stačí ukázať prostredník na kameru automatického riadiaceho systému na diaľnici.

Súd toto gesto považuje za vulgárne, urážajúce česť a dôstojnosť polície, ktorá spracúva zaznamenané obrazové údaje.

Nevhodné gestá sú drahé aj v iných krajinách.

Ako už viete, „rohatý“ môže stáť aj život.