Studené veštenie

„Myslela som si, že budete písať o veštení z rúk. Čítaní z čiar", napísali ste.

Všetko so všetkým súvisí

***

„Položte si ruky na stôl.“


Písala som traktát o gestikulácii s čarovným názvom „Viete čítať z rúk?"
Chcela som vedieť, ako to robia chiromanti, keď čítajú z rúk. 

Je to mágia alebo niečo iné?


Vyhľadala som zvučné meno z časopisu a vybrala som sa na návštevu s cieľom porozprávať sa o knihe.
Spoznám, ako to robí?, vírili mi hlavou myšlienky.


Cesta a návšteva ma stáli celkom slušnú sumu za frázy a rozhovor o knihe sa nezmestil do hodiny, ktorú som mala vyhradenú.
"Další!"

***

Biznis je biznis.


A čo mi priniesla táto nie celkom lacná skúsenosť?
Pripomenulo mi úspešnosť a neúspešnosť obchodníkov, ktorí volajú na „studené“ kontakty.


Ľudí, ktorí sú úspešní, ovládajú bravúrne „soft skills“. 

Napríklad, umenie komunikovať. Emocionálnu inteligenciu...

To sú takí, ktorí za päť minút vedia o vás všetko, a vy o nich nič. 

Vedia správne techniky komunikácie a správne ich používajú.


Na to, aby ste i vy mohli „robiť zázraky“, potrebujete málo.

Napríklad, ovládať tajomstvá "studeného veštenia".

Jeho základ pozostáva zo studeného čítania.

(Veštenia "na studeno".)

Táto technika založená na tom, že človek je schopný dobre pozorovať,
analyzovať ľudí a vyvodzovať o nich predbežné závery na základe ich vzhľadu, predpokladaného sociálneho postavenia.


Vie sa orientovať.
Dávať správne otázky.
Všímať si reakcie.
Vie si všímať detaily.
Je dobrým hercom, vedieť pracovať so svojou neverbálnou komunikáciou.
Vie byť veľmi kreatívnym.
Byť dôveryhodným.
Mať svoju charizmu,...
Skrátka, je to súbor špeciálnych techník, ktoré si osvojili iluzionisti, médiá a ...obchodníci.


Človek, ktorý používa techniky studeného čítania, je schopný triediť ľudí a dozvedieť sa o nich veci, ktoré ani oni sami o sebe nevedia. 

Robí to prostredníctvom analýzy neverbálnych signálov (stisk ruky, položenie rúk, mnohých veci, viditeľných  na ruke voľným okom) a verbálnej komunikácie.

Vie vás „ošacovať“.


Napríklad Sherlock Holmes použil podobnú techniku ​​​​na vyvodenie záverov na základe toho, čo videl. Alebo inšpektor Colombo, Hercule Poirot a iní.

Dá sa používať i „streľba naslepo“. 

To je iný súbor techník komunikácie.

 Nadviazanie raportu a iné metódy.


A tu pracuje ešte jeden zaujímavý zákon akejsi naivity a samozrejme, klamy, "bias", ktorým podliehame. 

Už len návšteva "mentalistu", chiromanta, špecialistu na mágiu je toho dôkazom.


(Videli ste ten seriál "Mentalista? Veľmi sa mi páčil. Bolo v ňom toľko smiešnych vecí, ktoré sa tvárili ako magické či nadprirodzené!)


A horúce čítanie? 

Áno, i takáto technika existuje.
Je to získanie všetkých možných dostupných informácií o vás. Dnes je to veľmi jednoduché.


Pôsobivý bol osud psychológa Ray Hymana, ktorý si zarábal vykladaním z rúk.


Keď precitol z ošiaľu vlastnej vešteckej výnimočnosti, stal sa odborníkom na štatistické metódy, získal doktorát z psychológie, stal sa emeritným profesorom psychológie.

Spolu s ďalšími významnými skeptikmi ako James Randi , Martin Gardner , Marcello Truzzi a Paul Kurtz založili Výbor pre vedecké vyšetrovanie tvrdení o paranormálnych javoch (CSICOP), ktorý je teraz známy ako Výbor pre skeptické vyšetrovanie (CSI).

Zaslúžil sa o výskum a spochybnenie pseudovedeckých tvrdení (z vlastnej skúsenosti a toho, ako sám vpadol do osídiel chiromantie, kúzelníctva a paranormálnych javov). 

Ak ste niekedy počuli o Hick – Hymanovom zákone, tak to bol ten, ktorý položil základy pre posun od behaviorálnej psychológie ku kognitívnej psychológii. 

Napriek všetkému, so znalosťou faktov...
- ruky rozprávajú a vieme z nich čítať i bez znalosti čiar, či chceme alebo nie tomu veriť.


I sami chiromanti čítajú, čo stvárajú naše prsty, ruky, tvár a telo, aby nám vedeli vyveštiť naše osudy.

 Veríte či nie

V ďalšej časti sa dozviete o Venušinom prste. 

To je ten, o ktorého článku sa hovorí, či ste alebo nie ste “rúči” v živote. 

Skúsite si tipnúť, ktorý prst to je?


Zdroj o R. Hymanovi: https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Hyman