Ukazovák

 Je čas na trochu čarovania?


Úvodom ku gestám ukazováka:

Rozoznávame gestá prstov a dlani a gestá paží.

Podľa iných kritérií poznáme symbolické gestá, ilustrátory, regulátory, adaptéry....

 

Gestikulácia mala obrovský význam vždy, ale na výslní sa ocitla v starom Ríme. 

Tam pre gestá rúk vznikali gestikulačné slovníky.

Človek sa nemohol stať senátorom, rečníkom, politikom, ak by ich neovládal. 

Mágia hry prstov má oveľa staršie dejiny.

Nahliadnime znova do chiromatiky, časti chirológie, ktorá vznikala už pred 3000 rokmi v Indii, dostala sa do antického Grécka, odtiaľ do Ríma a svoj vrchol dosiahla v 16 - 20 storočí.

 

Jupiterov prst alebo ukazovák takto pomenovali starí Rimania na počesť svojho najvyššieho boha, hlavného nad všetkými ostatnými bohmi, ako aj boha kráľov - Jupitera.

Chiromatika nazýva tento prst aj  kráľovským (pretože práve na tomto prste nosili prstene predstavitelia kráľovskej krvi).

Ním ukazujeme, prikazujeme a upútavame na seba pozornosť, je to on, kto sa spája s ambíciami, mocou, autoritou a postavením.

 Ukazovák je pre nás od detstva prvým vo všetkom, s ním sa zoznamujeme s predmetmi okolo nás, kontrolujeme ich bezpečnosť, spoznávame svet. Nesie informačnú funkciu, otáčame s ním stránky kníh alebo hľadáme želaný riadok.

 V niektorých náboženských hnutiach existuje názor, že všetka negatívna energia vychádza z človeka cez tento prst. 

Preto je postoj k nemu obzvlášť opatrný.

 Je to prst osobnosti, rozvinuté ego, dá sa ním povedať o úrovni sebaúcty človeka, jeho ambíciách.

 Čítači z rúk zvažujú:

·   dĺžku, hrúbku, tvar nechtovej platničky a články prstov, aj rozdiely medzi pravou a ľavou rukou.

Všetky informácie čítané z ľavej ruky sú to, čo bolo človeku dané pri narodení, s akými vlastnosťami, sklonmi sa narodil. Informácie pravej ruky sa v priebehu života menia. Všetky udalosti, ktoré sa človeku stali a ovplyvnili ho, sa presne odrážajú na pravej ruke.

 

Dĺžka ukazováka je tou prvou vecou, ktorú skúmajú čítači.

 Dlhý, vyvinutý ukazovák znamená, že jeho majiteľ má vyvinuté ego, vysokú sebaúctu, sebavedomie, svoje prednosti, nie je také ľahké ho zlomiť (teda ak je tento prst dlhší ako prst alebo prstenník – to je veľmi dôležité).

Takýto človek je rodený vodca, ostatní ľudia ho budú nasledovať. Tieto vlastnosti sa pravdepodobne prejavia už v detstve a možno pozorovať, ako takéto dieťa dokáže organizovať ostatných.

Takíto ľudia majú ďaleko od drobných tyranov alebo vodcov opojených mocou, sú zodpovední, k akémukoľvek obchodu pristupujú obzvlášť opatrne. 

Sú to ozajstní profesionáli, odborníci vo svojom odbore, vynaložia veľa úsilia na to, aby sa zaoberali skúmanou problematikou, vždy zakopli do hĺbky.

So silným a vyvinutým prstom sa ku všetkým vlastnostiam pridáva sebaovládanie a sebaovládanie. 

Takíto ľudia sa nebudú starať o maličkosti a vezmú si všetko k srdcu, sú ako kôň počas pretekov: idú k svojmu cieľu, pokojne a metodicky prekonávajú prekážky.

Zaoblený prst s miernym zúžením v druhom článku dodáva diplomaciu a schopnosť cítiť a porozumieť ľuďom okolo. Takáto osoba bude vždy brať do úvahy záujmy ostatných, snaží sa byť pozorná k tímu. 

Takíto ľudia sú dobrými líniovými manažérmi: poznajú vlastnosti svojich podriadených, vedia, ako ich možno motivovať.

Krátky prst Jupitera (kratší ako prstenník) hovorí o opatrnosti, zvažovaní činov človeka. 

Takíto ľudia nepôjdu do cieľa so zavretými očami, majú tendenciu premýšľať o každom svojom kroku. Nepýtajú sa na problémy, nesnažia sa byť prví, jasne chápu, aké miesto na svete zaujímajú, vedia, čo chcú. Sú pozorní k pocitom iných, veľmi trpezliví. Takíto ľudia nachádzajú spoločný jazyk s deťmi a zvieratami.

Ak je však prsteník dlhší ako ukazovák, potom bude takýto človek náchylný k demonštratívnemu, možno až poburujúcemu správaniu. 

Takíto ľudia často inklinujú k tvorivým profesiám, sú z nich dobrí herci, hudobníci, umelci, novinári. Sú spoločenskí a otvorení, priťahujú pozornosť svojím vzhľadom aj vedomosťami.

 Ak je ukazovák na ľavej ruke dlhší (zvyčajne to býva u posledných detí v rodine), takíto ľudia sú hanblivejší a zahľadenejší do seba. 

Ak je naopak na pravej strane dlhšia ako na ľavej, naznačuje to aktivitu a túžbu dokázať sa v spoločnosti.

Ak je ukazovák oveľa tenší ako zvyšok, znamená to vážne odhodlanie človeka, aby dosiahol svoj cieľ, prejde ohňom aj vodou.

Ak je prst naopak hrubší a okrúhlejší v porovnaní s ostatnými prstami, naznačuje to pokoj, vyrovnanosť a reflexivitu človeka. Takíto ľudia sa neusilujú sa o úspech, sú viac naklonení „pochopiť zen“, plynutie života.

Koniec čarovania.  

Nabudúce sa budem venovať gestám prstov, Jupiterov prst bude v hre.

Sokrates, grécky filozof, mal zrejme najradšej gesto ukazovákom, pretože je takto znázorňovaný na väčšine sôch a obrazov.

  jpg      sokratjpg